เทคนิคง่ายๆทำกล่องบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นโดนใจไม่ตกเทรนด์

เทคนิคง่ายๆทำกล่องบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นโดนใจไม่ตกเทรนด์

เทคนิคง่ายๆทำกล่องบรรจุภัณฑ์ให้โดดเด่นโดนใจไม่ตกเทรนด์

การออกแบบหรือการพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากลูกค้าหรือผู้บริโภคส่วนใหญ่มักจะเลือกซื้อสินค้าจากรูปร่างของบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นมีความทันสมัยสวยงามที่ไม่เหมือนใคร

การทำกล่องบรรจุภัณฑ์

ในการสร้างความโดดเด่นให้กับบรรจุภัณฑ์ เราก็ควรที่จะต้องเน้นความแตกต่างจากเจ้าอื่นเป็นหลัก โดยความโดดเด่นในที่นี้นั้นเราก็จะต้องมีการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสินค้าของเรา จะต้องมีการออกแบบและใส่ความคิดสร้างสรรค์ต่างๆ ให้ลูกค้ารู้สึกอยากจะเลือกซื้อสินค้าของเราได้ แต่รู้หรือไม่ว่าในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ไม่ตกเทรนด์นั้นก็จะต้องมีเทคนิคในด้านการออกแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้

เทคนิคออกแบบให้ไม่ตกเทรน

1.การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีความน่าสนใจ

แน่นอนก็จะเป็นอีกสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมาก โดยกล่องบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ดีแล้วนั้น มันก็จะทำให้สินค้าที่อยู่ในกล่องดูดีและมีคุณภาพ มีความน่าเชื่อถือ และสามารถที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าไดอีกด้วย

2.การบรรจุสินค้า

ในการออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น นอกจากจะต้องมีความสวยงามแล้วนั้นในด้านของการใช้งานนั้นก็จะต้องมีความสะดวกสบายที่ไม่ยุ่งยากด้วย ควรที่จะต้องออกแบบที่มันง่าย ใช้ก็ง่าย เก็บก็ง่าย เพื่อที่จะได้อำนวยกับการใช้งานให้นานยิ่งขึ้น

3.การเลือกวัสดุที่นำมาผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์

เราก็ควรที่จะต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับสินค้าของเราให้ได้มกาที่สุด และจะต้องเป็นวัสดุที่สามารถป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายได้อีกด้วย อีกทั้งวัสดุที่ดีนั้นก็จะต้องป้องกันสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหายจะต้องคงสภาพไว้ให้สมบูรณ์ได้มากที่สุด

4.การออกแบบขนาดที่เหมาะสมกับสินค้า

หากสินค้าของเรามีน้ำหนักที่เยอะมากจนเกินไป เราก็จะต้องเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง จะต้องคงรูปสินค้าไว้ได้ดีที่สุด อีกทั้ง จะต้องเป็นกล่องที่มีขนาดไม่เล็กไปหรือใหญ่ไป เพราะถ้าขนาดมันไม่โอเคและเหมาะสมกับสินค้าของเรานั้นก็อาจจะทำให้สินค้าเกิดความเสียหายได้

5.การจัดวางดีไซน์รูปแบบของกล่องบรรจุภัณฑ์

นอกจากเราจะต้องมีการเลือกใช้วัสดุที่ดีแล้วนั้นในการออกแบบหรือการจัดวางองค์ประกอบต่างๆ ของกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น เราก็จะต้องจัดวางให้โอเคและเหมาะสมให้ได้มากที่สุด จะต้องมีการเลือกใช้สีที่ดี จัดวางดี เลือกลวดลาย รวมถึงคำพูดหรือสโลแกนต่างๆ ให้มันกลมกลืนและเหมาะสมกับสินค้าของเราด้วย เพื่อที่สินค้าของเรารวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ของเราจะได้มีความโดดเด่นและความน่าสนใจที่ตอบโจทย์กับลูกค้าได้นั่นเอง